Pomysł zebrania i publikacji biogramów mniej lub bardziej znanych członków rodziny Burzyńskich dojrzewał we mnie od bardzo dawna. Po raz pierwszy pomyślałem o tym w kilka tygodni po śmierci mojego ojca Tadeusza. Było to na przełomie lutego i marca 1979 r… Zdałem sobie wówczas sprawę, jak niewiele wiem o swoich przodkach, których dokonania przemawiały słowami opowiadań zasłyszanych podczas rodzinnych spotkań. Wyblakłe zdjęcia i pożółkłe dokumenty były z dostojeństwem prezentowane jako ilustracje dawno minionych wydarzeń. Studiując historię wielokrotnie myślałem o misji, której powinienem się podjąć nie tylko jako genealog hobbysta, ale również jako praktykujący wyznawca bogini Klio.

Wiele lat upłynęło jednak, gdy długo skrywane plany mogły się urzeczywistnić. Przełomu dokonał z pewnością fakt, że Internet stał się ogólnodostępny, a wielu jego użytkowników podjęło trud prezentacji genealogicznych swoich antenatów.

Wiosną 2004 r. przeszukując strony internetowe natknąłem się na stronę poświęconą dziejom rodziny Kopff. Za jej pośrednictwem nawiązałem kontakt z mieszkającym w Warszawie panem Antonim Kopff’em. I tak się zaczęło. Pierwszy, do niedawna jeszcze obecny w sieci projekt strony wyszedł spod ręki córki pana Antoniego – Agaty.

Z wdzięcznością wspominam godziny spędzone na rozmowach z upadającą coraz bardziej na zdrowiu ś.p. Marią Tomków – siostrą mojego zmarłego przed laty ojca. Była nie tylko kopalnią informacji, ale także pieczołowitym kustoszem zbioru rodzinnych pamiątek, dokumentów i fotografii. W lipcu 2006 r. ciocia odeszła, ale pozostała pamięć o niej i innych dawno już zmarłych członkach mojej rodziny, których postaci chciałbym utrwalić zawartością niniejszego portalu.

Przyjąłem zasadę, że na stronach pojawią się tylko biogramy i informacje o osobach, które już nie żyją. Nie jestem w stanie w sposób obiektywny kreślić portretów osób żyjących. To przerasta moją zdolność oceniania zjawisk i ludzi współczesnych, a całe przedsięwzięcie może narazić na zarzut bałwochwalczej publicystyki, czego wolałbym uniknąć.

Jacek Burzyński (Mysiadło k/Piaseczna, lipiec 2007)


Głosuj na nas:
STRONY DOMOWE i RODZINNE - GENEALOGIA TOP RODZINA Katalog i ranking