W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy czynnie wspierali niniejsze przedsięwzięcie. Dzięki ich przychylności i zaangażowaniu oraz udostępnionych materiałach archiwalnych, strona mogła uzyskać swą atrakcyjną zawartość.

  • Panu Antoniemu Kopffowi (Warszawa) winien jestem szczególną wdzięczność za motywację oraz czynne wsparcie dla całości przedsięwzięcia;
  • Pani Malinie Malinowskiej – Wollen (Kraków) za życzliwość i przekazanie materiałów pozostałych po Annie Emilii Burzyńskiej;
  • Pani Marii Sąsiadowicz (Tarnów), której zamiłowanie do historii Galicji oraz życzliwe uwagi były dla mnie inspiracją;
  • Panu Janowi Grzebalskiemu (Otrębusy), który przechował nieliczne, acz niezwykle cenne pamiątki po Zbigniewie Józefie Burzyńskim;
  • Panu Jackowi Szczepańskiemu (Muzeum Historii Miasta Legionowa), którego pasja historyczna i badania nad historią polskich formacji balonowych stanowiły ważny przyczynek do rozszerzenia wiedzy na temat służby i osiągnięć kpt. Zbigniewa Burzyńskiego.
  • Pani Ewie Klimek (Kraków) za cenne uwagi, sprostowania i uzupełnienia dotyczące osoby Stanisława Ambrożego Burzyńskiego.

Serdecznie dziękuję wszystkim czytelnikom, których uwagi i spostrzeżenia pozwoliły dostrzec błędy oraz nieścisłości zawarte w dotychczasowych pracach na tą i poprzednią wersją portalu.

Nie sposób pominąć inspiracji mojego ś.p. ojca Tadeusza Stanisława Burzyńskiego. Jemu zawdzięczam zarówno zainteresowanie historią, jak również chęć poznania przeszłości naszej rodziny. Mojej cioci Marii Tomków zawdzięczam wiele informacji oraz dostęp do zachowanego zbioru fotografii i dokumentów rodzinnych. Bez tej skarbnicy wiedzy, niniejsza strona nie posiadałaby tak szerokiej i interesującej oprawy fotograficznej.

Jacek Burzyński (Mysiadło k/Piaseczna, lipiec 2007)


Głosuj na nas:
STRONY DOMOWE i RODZINNE - GENEALOGIA TOP RODZINA Katalog i ranking