Władysław Erazm Burzyński
(1869 - 1940)Władysław Erazm Burzyński (ur. 02.06.1869 r. w Krakowie – zm. 16.10.1940 r. we Lwowie). Młodszy syn Piotra Burzyńskiego i Emilii Kopff. Ukończył krakowskie III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego, gdzie zdał egzamin maturalny 28.06.1888. Opiekunem Władysława był wówczas Wiktor Kopff (1888/1889), a następnie w latach 1890/91 - dr Karol Estreicher.

Studia odbył w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa. Jako student zwyczajny w latach 1888/1889 – 1892/93. Absolutorium uzyskał 31 VII 1893. Doktor praw 31 XII 1894 . Państwowy egzamin prawniczy: egzamin historyczno- prawny 27 VII 1891; egzamin sądowy 28 VII 1894; egzamin z nauk politycznych 19 X 1894. Doktorat uzyskał 31 XII 1894 .Następnie odbył służbę wojskową, jako żołnierz C.K. artylerii. W latach 1896-1899 odbył studia inżynierskie w Akademii Rolniczej i Leśnej w Wiedniu.

W 1897 r. ożenił się ze swoją rówieśniczką Zofią Hess (1869-1922). Z tego małżeństwa narodziło się dwoje dzieci: Anna Emilia (1900-1995) oraz Zbigniew Józef (1902-1971).

Władysław Burzyński poświęcił się w całości pracy leśnika, prowadząc typowy dla swojego zawodu, „wędrowny” tryb życia. Na szlaku jego kariery zawodowej znalazły się m.in. nadleśnictwa w Hryniawie, Jasieniu, Sołotwinie Miziuńskiej, Niebyłowie, Perehińsku – wszystkie położone na ziemi stanisławowskiej. Po wybuch I wojny światowej, na przełomie 1914/1915 r. przebywał z rodziną u brata w Wiedniu, co było związane z ewakuacją z terenów objętych działaniami wojennymi.

Obok pracy zawodowej, dr Burzyński poświęcał wiele wysiłku popularyzacji idei czynnego obcowania z przyrodą. Prowadził m.in. zajęcia na kursach dla instruktorów harcerskich, o czym przypomina notatka na łamach pisma „Skaut” (Lwów 1912, nr 8, s.14)

W 1918 r. wziął udział – jako ochotnik – w walkach w obronie Lwowa, gdzie został ranny. Po powstaniu II Rzeczpospolitej wstąpił do państwowej służby leśnej.

Gdy zmarła jego pierwsza żona, ożenił się ponownie (29.04.1925 r.) z młodszą o 35 lat, pochodzącą ze Lwowa Elżbietą Heleną Jaźwiecką (1904-1994). Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci: Maria (1925-2006), Stanisław (1927-1928) oraz Tadeusz (1928-1979). 

Wśród kilku przyjaciół,  z którymi utrzymywał serdeczne stosunki przez całe życie byli m.in. kolega gimnazjalny Antoni Zoll – przodek prof. Andrzeja Zolla oraz słynny lwowski malarz i fotografik Henryk Mikolasch.

Po przejściu na emeryturę w 1935 r. przeniósł się wraz z rodziną do Lwowa. Zmarł w wieku niespełna 72 lat, i został pochowany wraz z pierwszą żoną na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Władysław Burzyński był zapalonym myśliwym, znawcą i miłośnikiem przyrody. W okresie międzywojennym opublikował rozprawę O niedźwiedziu wschodnich Karpat „Ochrona Przyrody” 1931 oraz książkę Z Karpat (wspomnienia myśliwskie). Warszawa 1933 (książka powstała z okazji konkursu olimpijskiego w 1932 r.)

Źródła:

  1. Relacje: Heleny Burzyńskiej, Marii Tomków – Szklar (Burzyńskiej)
  2. „Skaut” (Lwów 1912, nr 8)
  3. Zbigniew Burzyński – Balonem przez kontynenty. Warszawa 1969 (wyd. 2)
  4. Archiwum pamiątek rodzinnych (w posiadaniu Marii Tomków-Szklar)
  5. Przekrój, Nr 1703 z 27.11.1977 r.W
  6. Władysław Burzyński; Z Karpat (wspomnienia myśliwskie). Warszawa 1933
  7. Stanisław Brzozowski; Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX w. Wrocław 1967
  8. Archiwum UJ – materiały Antoniego Kopffa

Władzio Burzyński około 1874

Władzio Burzyński (ok. 1874)

Absolwenci Gimnazjum Sobieskiego 1888

Absolwenci Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Krakowie (1888)

Władysław Burzyński ok. 1890

Władysław Burzyński (ok. 1890)

Władysław Burzyński w wojsku ok. 1892

Władysław Burzyński podczas służby w wojsku austriackim (ok. 1892)

Władysław Burzyński w 9.10.1892

Władysław Erazm Burzyński (9.10.1892)

Władysław Burzyński ok. 1900

Władysław Erazm Burzyński (ok. 1900)

Władysław Burzyński polowanie na sępy 1908

Władysław Burzyński podczas polowania na sępy (Obraz olejny H. Mikolascha z 1909)

Władysław Burzyński 1910

Władysław Burzyński (1910)

Władysław i Zofia Burzyńcy na dziwnym motocyklu ok. 1910

Władysław i Zofia Burzyńcy w towarzystwie Henryka Mikolascha i jego małożonki z córką (1908)  

Władysław Burzyński 1916

Władysław Burzyński (1916)

Władysław Burzyński po lewej, początek lat 20tych

Władysław Burzyński  w towarzystwie małżonki Zofii (z prawej).

Władysław Burzyński na polowaniu, lata 20te

Władysław Burzyński na polowaniu (pocz. lat 20-tych XX w.) 

Władysław Burzyński 1921

Władysław Burzyński - portret aut. H.Mikolascha (1921)

Rodzina Burzyńskich ok. 1933

Rodzina Burzyńskich  (1934)

Jesienne polowanie 1932

Jesienne polowanie 1932

Władysław Burzyński w ogrodzie 1934

Władysław Burzyński podczas odpoczynku w ogrodzie (1934)

Jesienne polowanie 1932

Jesienne polowanie (1932) Wł. Burzyński, siedzi pierwszy z lewej.

Władysław Burzyński 1939

Władysław Burzyński (1939)

Władysław Anna i Maria 1934

Władysław Burzyński z córkami Anną Emilią (w środku) i Marią (1934) 

Burzyńscy w Truskawcu

Burzyńscy w Truskawcu 

Burzyńscy w Truskawcu

Burzyńscy w Truskawcu (ok.1936) 

Burzyńscy ok. 1937

Władysław Burzyński z żoną Heleną i dziećmi (ok. 1937)

 50 lecie matury, Kraków 1938

Z kolegami z klasy w 50 rocznicę matury. Trzeci z lewej stoi Antoni Zoll, przyjaciej Wł. Burzyńskiego (Kraków 1938) 

 Grób Władysława i Zofii Burzyńskich, Łyczaków ok. 1945

Grób Władysława i Zofii Burzyńskich, (Cmentarz na Łyczakowie (1945) 

Ręcznie robiona szkatułka, Władysław Burzyński lata 20te

Ręcznie robiona szkatułka autorstwa Władysława Burzyńskiego (lata 20 te XX w.) 


Głosuj na nas:
STRONY DOMOWE i RODZINNE - GENEALOGIA TOP RODZINA Katalog i ranking