Stanisław Ambroży Burzyński
(1866 - 1945)Stanisław Ambroży Burzyński (ur. 25.03.1866 r. – zm. 04.1945 r.). Urodził się i zmarł w Krakowie. Starszy syn Piotra Burzyńskiego i Emilii Kopff. Po śmierci ojca, opiekunem Stanisława był Wiktor Kopff – były prezydent sądu najwyższego. Szkołę powszechną ukończył w Krakowie. Tam też uczęszczał do gimnazjum, które ukończył maturą w dniu 16.06.1884 r. Bezpośrednio po maturze wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należał do wyróżniających się studentów. Był stypendystą fundacji Jana Radziwońskiego (1886-1889) oraz Stanisława Konarskiego (1889-1890). 24.10.1891 r. uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich.

Po ukończeniu studiów wstąpił do korpusu zawodowych lekarzy wojskowych C.K. marynarki wojennej. W 1895 r. awansował na lekarza rzeczywistego korwety (Korvettenarzt), w 1898 r. do stopnia lekarza rzeczywistego fregaty (Fregattenarzt). Stacjonował w bazie marynarki wojennej Pola na płw. Istria. W 1908 r. awansowany do stopnia lekarza sztabowego (Marinestabarzt) został przeniesiony do Wiednia. W służbie czynnej pozostawał aż do zakończenia I wojny światowej i upadku Austro-Węgier. Dekretem Sztabu Generalnego WP nr 1.2179 z 24.06.1920 r. został zatwierdzony w armii polskiej na stanowisku ppłk. W tym samym czasie został mianowany zastępcą szefa sanitarnego Dowództwa Okręgu Generalnego Pomorze WP.

W połowie 1922 r. odszedł ze służby i wrócił z powrotem do Krakowa. Tutaj otworzył prywatną praktykę lekarską jako lekarz ogólny. Mieszkał i praktykował przy ul. Kochanowskiego 2, co potwierdzają zarówno miejskie księgi adresowe, jak również urzędowy spis lekarzy m. Krakowa.

W 1923 r. do Krakowa przybył Józef Piłsudski. Meble z mieszkania Burzyńskiego, których poprzednim właścicielem był jego dziadek Ambroży Grabowski, posłużyły do umeblowania mieszkania dla gościa. Dziś zdobią muzealną rezydencję profesorów w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Szczęśliwie przeżył niemal cały okres wojny. Niestety w styczniu 1945 r. – niedługo przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Krakowa – został przypadkowo aresztowany przez Niemców w ulicznej „łapance”. Osadzony przy ul. Montelupich, mimo niedługiego pobytu w warunkach więziennych, podupadł na zdrowiu. Zmarł w wieku 79 lat 10 kwietnia 1945 r., i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w kwaterze swoich rodziców. Nigdy się nie ożenił, i umarł bezpotomnie.

Był zapalonym podróżnikiem i botanikiem. W latach 1902-1904 odbył podróż dookoła świata żaglowcem szkolnym K.u.K. Kriegsmarine. Posiadał niezwykłą kolekcje owadów, która niestety zaginęła już po jego śmierci.

Źródła:

1. Relacje Heleny Burzyńskiej, Marii Tomków – Szklar (Burzyńskiej)
2. Marine Almanach. Wien 1915
3. Jan Bohdan Gliński. Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów (…) Warszawa 2003,
4. Piotr Szarejko; Słownik lekarzy polskich XIX wieku. Warszwa 2000, T.V, s.76-77
5. dr Jan Cisek; Józef Piłsudski w Krakowie.
6. Corpus Studiosorum Universitatis Jagiellonicae 1850-1918 pod red. J.Michalewicz. Kraków 1999
7. Zbiory prywatne Antoniego Kopffa (Warszawa)

 

Staś Burzyński - 9 miesięcy

Staś Burzyński w wieku 9 miesięcy (1867)

 

Stanisław Burzyński 1900

Stanisław Ambroży Burzyński (1898)

 

Stanisław Burzyński 1900

Stanisław A. Burzyński (1911)

Stanisław Burzyński około 1908

Stanisław Burzyński w Krakowie (1908)

Stanisław Burzyński 1908

Stanisław Burzyński (1908)

Stanisław Burzyński 1911

Stanisław Burzyński w mundurze K, u.K. Kriegsmarine (1911)

Stanisław Burzyński około 1923

Stanisław Burzyński - siedzi drugi od lewej (Korpus Sanitarny w Bydgoszczy, ok.1923)

 

 

Stanisław Burzyński lata 30te

Stanisław Burzyński ze znajomymi w Tatrach (lata 30te XX w.) 

 

Stanisław Burzyński w Zakopanem około 1925

Stanisław Burzyński w Zakopanem (ok. 1925)

 

Stanisław Burzyński w Tatrach około 1939

Stanisław Burzyński w Tatrach (ok. 1939)

Stanisław Burzyński Most na Łomnicy 1934

Stanisław Burzyński na moście na rzece Łomnica (1934) 

 Stryj Stanisława na Łomnicy 1934

Stanisław Burzyński nad Łomnicą - Perehińsko (1934) 

 

 


Głosuj na nas:
STRONY DOMOWE i RODZINNE - GENEALOGIA TOP RODZINA Katalog i ranking