Antoni Zoll
(1869 - 1941)Antoni Zoll (1934)
 

Urodzony w Krakowie. Młodszy syn znakomitego prawnika i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Fryderyka Zolla Seniora. Uczęszczał do Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego, gdzie w 1888 r. zdał maturę. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim zakończone uzyskaniem tytułu doktora praw.

Po studiach pracował w galicyjskiej administracji oświatowej; był członkiem Rady Szkolnej Krajowej, referentem do spraw szkolnych, administracyjnych i ekonomicznych. Od 1910 r. był komisarzem rządowym kolei lokalnej Chabówka – Zakopane. Następnie pełnił funkcję dyrektora kolei północnej w Wiedniu. Był również radcą Namiestnictwa we Lwowie. W świetle wspomnień swojego starszego brata Fryderyka (jun.) był człowiekiem artystycznego usposobienia, pozostawiając po sobie kilkadziesiąt amatorskich akwarel i rysunków.

Od lat szkoły średniej pozostawał w przyjaźni z moim dziadkiem, a swoim kolegą ze szkolnej ławy Władysławem Erazmem Burzyńskim. W latach 30-tych XX wieku często odwiedzał go w różnych miejscach Karpat Wschodnich, gdzie Władysław piastował stanowiska w państwowej służbie leśnej. W latach 20-tych XX wieku Antoni Zoll mieszkał w Niegłowicach koło Jasła. W 1926 r. był Starostą jasielskim. Zmarł w Niegłowicach 2 stycznia 1941 r.


Głosuj na nas:
STRONY DOMOWE i RODZINNE - GENEALOGIA TOP RODZINA Katalog i ranking