Maria Drzymała - Pęczkowska
(1908 - 1944)Maria Burzyńska (z d. Drzymała – Pęczkowska).

Urodzona w 1908 r. w Warszawie (?). Pierwsza żona Zbigniewa Burzyńskiego. Pobrali się 9 maja 1926 r. Rok później urodził się im syn Marek.

Maria sporo czasu spędzała wspólnie z drugą żoną Władysława Burzyńskiego – Heleną (z d. Jaźwiecką). Były niemal rówieśniczkami. Z okresu jej pobytów w Niebyłowie zachowało się kilka wspólnych fotografii.

Z ustnych przekazów wiemy, że związek nie należał do udanych, w latach 30-tych kilkakrotnie przechodził kryzysy.

W latach II wojny światowej w jej warszawskim mieszkaniu ukrywał się przez pewien czas mjr. Franciszek Hynek (od 1942 r. komendanta Bazy Lotniczej „Łużyce” Okręgu Warszawskiego AK). Zapewne ten fakt, jak również zaangażowanie syna Marka w podziemną działalność niepodległościową, sprowadził na ich trop policję niemiecką.

19 maja 1944 r. Maria wraz synem i kpt. Hynkiem zostali aresztowani przez gestapo i umieszczeni na Pawiaku.

Zginęła w maju lub czerwcu 1944 r. rozstrzelana w ruinach warszawskiego getta w jednej z masowych egzekucji. Miejsce jej pochówku, jak wielu ofiar zbrodni tamtego czasu, nie jest znane.

Głosuj na nas:
STRONY DOMOWE i RODZINNE - GENEALOGIA TOP RODZINA Katalog i ranking