W tej części pozwoliłem sobie zamieścić zestawienie bibliograficzne prac autorstwa poszczególnych członków rodziny Burzyńskich.

Piotr Burzyński (1819-1879)

 1. Dutkiewicz Walenty; Uwagi nad dziełem: prawo polskie prywatne przez Piotra Burzyńskiego… (Kraków 1873)
 2. Burzyński Piotr; O prawie bliższości w dawnej Polsce (Kraków 1877)
 3. Burzyński Piotr; O stosunkach majątkowych między osobami różnokrajowemi… (Kraków 1844) Rozprawa doktorska
 4. Burzyński Piotr; O uprawnieniach dzieci nieślubnych podług prawa polskiego (Kraków 1875)
 5. Burzyński Piotr; Polskie prawo prywatne. T.1 Kraków 1867; T.2 Kraków 1871
 6. Burzyński Piotr; Wykład prawa cywilnego francuskiego. T.1 Kraków 1852
 7. Burzyński Piotr; O decymach i narocznikach tudzież o dziesięcinie monarszej w dawnej Polsce. Ustęp z dziejów gminy i skarbowości publicznej polskiej… (Kraków 1878)
 8. Burzyński Piotr; Nauka prawa w Uniwersytecie Krakowskim 1364 – 1854 (w:) Czasopismo Prawnicze, Kraków R.1864

Władysław Burzyński (1868-1940)

 1. Burzyński Władysław; O niedźwiedziu wschodnich Karpat. Kraków 1931
 2. Burzyński Władysław; Z Karpat. Wspomnienia myśliwskie. Warszawa 1933 Rec: Pięciu na olimpiadę. Wiadomości Literackie; 1934, nr 38 (565), s.5
Zbigniew Burzyński (1902-1971)
 1. Burzyński Zbigniew (aut. posł.) Tilgenkamp Erich; Zdobycie stratosfery. Warszawa 1960
 2. Burzyński Zbigniew; Balonem przez kontynenty. Warszawa 1956 (wyd.1); Warszawa 1969 (wyd. 2 uzup.)
 3. Burzyński Zbigniew; Sterowce. Co o lotnictwie każdy wiedzieć powinien. Warszawa 1925
 4. Burzyński Zbigniew; „Kościuszko” nad Ameryką. Warszawa 1934
 5. Burzyński Zbigniew; Pomiędzy chmurami. Warszawa 1936
 6. Burzyński Zbigniew, Janik Franciszek, Pietraszak Mieczysław; Balony. Warszawa 1958
 7. Burzyński Zbigniew; Franciszek Hynek (1897-1958) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.X, Wrocław 1962

Głosuj na nas:
STRONY DOMOWE i RODZINNE - GENEALOGIA TOP RODZINA Katalog i ranking